Home > Inwoners > Belastingen > WOZ-waarde inzien

WOZ-waarde inzien

De WOZ-waarde van afzonderlijke woningen kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket van de rijksoverheid.

Alleen meest recente waarde

Het WOZ-waardeloket toont alleen de meest recente WOZ-waarden. Vanaf het moment dat u uw aanslag-/beschikkingsbiljet hebt ontvangen kunt u in het WOZ-waardeloket dan ook slechts de meest recente WOZ-waarden raadplegen. Overige gegevens, zoals subjectgegevens of wat de verkoopprijs is van gebruikte vergelijkingswoningen, zijn niet zichtbaar in het WOZ-waardeloket. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar gemaakt. De aan u toegezonden aanslag-/beschikkingsbiljetten en de bijbehorende taxatieverslagen kunt u raadplegen via uw eigen persoonlijke belastingpagina

Meer informatie

U leest op de website van de Waarderingskamer meer informatie over de WOZ en de openbaarheid van de WOZ-waarde. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).