Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Woon- en leefbaarheidsplan

Woon- en leefbaarheidsplan

Wilt u weten hoe de gemeente inzet op wonen en leefbaarheid in dit gebied? De gemeenteraad van Eemsmond heeft op 16 maart 2017 het vernieuwde Woon- en leefbaarheidsplan vastgesteld.

U leest in dit plan wat er gaat gebeuren met de woningmarkt, ruimtelijke ontwikkeling, vitaliteit van dorpen, kansen voor kinderen, zorg, leefbaarheid en  de ontwikkeling van krachtige kernen. Het plan geeft een doorkijk voor de komende vijf jaren.

Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de actualisatie van het eerste Woon- en leefbaarheidsplan (2012-2016). Ruim 35 partijen, waaronder woningcorporaties, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en MKB Noord Nederland, zullen het naar verwachting in april ondertekenen. Het plan beslaat het gebied van Delfzijl tot aan De Marne (MEDAL gemeenten).

Centrale visie

Het plan, getiteld Noord Groningen leeft! Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021 gaat in op de actuele bevolkingsontwikkeling, de leefbaarheid en de veranderde rol van de overheid ten opzichte van de dorpen. De centrale visie is dat verandering alleen tot stand kan komen in samenwerking met partners (netwerk-samenleving), waarbij ook de dorpen een belangrijke rol hebben. Het gaat om ‘het bouwen aan de dijk van twee kanten’.

U vindt het nieuwe Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) hieronder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Reinders, beleidsadviseur Wonen, tel. 0595-437520.