Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning > Wmo-adviesraad Eemsmond

Wmo-adviesraad Eemsmond

De Wmo-adviesraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over de Wmo. Om de gemeente goed te kunnen adviseren, heeft de adviesraad veel contacten met betrokken partijen. Zoals andere gemeentelijke adviesorganen, belangengroepen, patiëntenorganisaties en dienstverleners. Daarnaast blijft de adviesraad goed op de hoogte van alle (landelijke) ontwikkelingen rondom de Wmo.

Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Wmo-adviesraad hier aandacht aan moet besteden? Laat het dan weten!

Contact

U kunt de Wmo-adviesraad bereiken door telefonisch contact op te nemen met de voorzitter op telefoonnummer 0595 - 433 178. Of u kunt een e-mail sturen naar wmoadviesraadeemsmond@gmail.com.

De Wmo-adviesraad is er niet voor individuele hulpvragen of klachten over de Wmo. Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente via 0595 - 437 555 of wmo-loket@eemsmond.nl.

Leden

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de Wmo. De leden van de Wmo-adviesraad wonen in verschillende dorpen in gemeente Eemsmond.

Voorzitter

De heer S. de Gries, Uithuizen. Telefoonnummer 0595 - 433 178.

Secretaris

Mevrouw A. Kap, Uithuizen.

Overige leden

  • Mevrouw A. Meulman, Uithuizen.
  • Mevrouw E. van Schaik, Warffum.
  • Mevrouw S. Slump-Mooi, Warffum.
  • De heer E.F. Stephanus, Rottum.
  • De heer J. Veldkamp, Warffum.
  • Mevrouw D.H.M. Verhagen, Usquert.
  • Mevrouw P. Zark-Jongsma, Zandeweer.

Vergaderdata

De Wmo-adviesraad vergadert elke 3e donderdag van de maand in 't Gerack aan de Industrieweg 14b in Uithuizen, van 20.00 tot 21.30 uur. Als u wilt inspreken, verzoeken wij u dit van tevoren telefonisch te melden bij de voorzitter.

Links

www.koepelwmoraden.nl