Home > Inwoners > Werk en inkomen

Werk en inkomen

Alles over werk en inkomen regelt u via: Werkplein Ability

Over Werkplein Ability

Per 1 oktober 2016 zijn Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen samengegaan met voormalig sociaal werkbedrijf Ability BV. De naam van de nieuwe organisatie is Werkplein Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Door de krachten te bundelen, speelt de nieuwe organisatie  zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen. 

De werkcoaches en consulenten op het werkplein in Winsum en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe den Hoorn zetten zich samen in om  mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen het werk-leerbedrijf (voorheen SW-bedrijf) in Uithuizen. 

Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit  aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen. Voor u als werkzoekende blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.