Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning > Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Eemsmond heeft voor haar vrijwilligers de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Hiermee zijn alle vrijwilligers van onze gemeente automatisch verzekerd voor ongevallen, aansprakelijkheid en schade aan persoonlijke eigendommen.

 

Wat is een vrijwilliger

Een vrijwilliger is iemand die onbetaald en onverplicht werk doet, voor anderen of voor de samenleving. Daarbij moet er sprake zijn van werk in enig georganiseerd verband en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie zijn uitgesloten.

Mantelzorgers

Hoewel mantelzorgers geen vrijwilligers zijn in de zin van deze verzekering, zijn ze toch verzekerd voor de onderdelen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen.

Automatisch verzekerd

Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. Zij hoeven niet aangemeld te worden bij de gemeente. In de brochure (pdf) staat meer informatie over de vrijwilligersverzekering.

Schade melden

Bij schade gaat u als volgt te werk:

  1. Informeer bij uw eigen verzekeraar of deze de schade vergoedt.
  2. Is dat niet het geval, meldt dan de schade bij de gemeente met het schade-aangifteformulier (pdf).
  3. De gemeente controleert of er sprake is van schade in het kader van de VNG Vrijwilligersverzekering.
  4. Als dat het geval is, dienen wij het schadeformulier in bij Centraal Beheer.
  5. Centraal Beheer neemt vervolgens contact met u op en zorgt voor de afhandeling van de schade.

Vragen

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Eemsmond: 0595-437555.

 

Links