Home > Inwoners > Cultuur, recreatie en sport > Vreugdevuur maken

Vreugdevuur maken

Vuur stoken in de open lucht is verboden. Voor het maken van een vreugdevuur kunt u ontheffing vragen van burgemeester en wethouders. U heeft geen ontheffing nodig als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.

Ontheffing aanvragen

Gezien de risico’s van het branden, zijn wij voorzichtig met het verlenen van ontheffingen voor vreugdevuren. Een aanvraag toetsen we aan bestaande wetgeving en het Vreugedevurenbeleid. Ook leggen we aanvragen voor aan brandweer en politie. Zowel personen als maatschappelijke organisaties kunnen een ontheffing aanvragen. De houder van de ontheffing is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften.

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente met het aanvraagformulier vreugdevuur (pdf). Geef in uw aanvraag informatie over:

  • het soort afval dat verbrand wordt;
  • de locatie van het vuur;
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur.

Kosten

De kosten bedragen € 6,10

Links