Home > Inwoners > Afvalinzameling > Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

 1. Waarom is het scheiden van afval belangrijk?
 2. Wordt mijn container op feestdagen ook geleegd?
 3. Mijn grijze bak zit al na één week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?
 4. Mijn groene bak zit al na één week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?
 5. Waarom zijn er kosten verbonden aan het brengen van grof restafval naar de milieustraat?
 6. Het wegbrengen van afval kost mij tijd en geld, waarom zou ik het niet gewoon in de bosjes gooien?
 7. Ik heb een gezin met jonge kinderen en veel luiers, de grijze bak is onvoldoende. Wat nu?
 8. Waarom zijn er geen mogelijkheden om plastic apart in te zamelen?
 9. Waarom zijn er geen mogelijkheden om melk- en sappakken apart in te zamelen?
 10. Waarom zijn er geen mogelijkheden om blik apart in te zamelen?
 11. Waarom moet mijn container naast die van mijn buurman staan? De vuilniswagen rijdt hier toch langs?!
 12. Waarom kunnen we geen afval brengen naar de Talmaweg?
 13. Waarom moeten we afval scheiden? We doen hier toch aan nascheiding?
 14. Kan ik een 2e groene container krijgen? Zo ja, wat kost dat?
 15. Kan ik een 2e grijze container krijgen? Zo ja, wat kost die?
 16. Kan ik een compostvat krijgen?
 17. Als ik extra GFT afval heb, kan ik dit dan in de grijze container gooien?
 18. Waarom kan glas gescheiden op kleur aangeboden worden als alles weer bij elkaar in één vrachtwagen of op één bult komt te liggen?
 19. Ik wil mijn afval wel scheiden maar waar moet ik er mee naar toe?
 20. Welke container moet ik deze week aan de weg zetten?
 1. Waarom is het scheiden van afval belangrijk?
  Hierdoor kan afval steeds vaker en beter hergebruikt worden. Dit scheelt grondstoffen en is goed voor ons milieu.

 2. Wordt mijn container op feestdagen ook geleegd?
  In verband met feestdagen kan het zijn dat uw container niet op de dag geleegd wordt die u gewend bent. De lediging vindt dan op een ander moment plaats. Dit inhaalmoment is al in uw afvalkalender verwerkt en wordt ook in het gemeentenieuws vermeld.

 3. Mijn grijze bak zit al na 1 week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?
  Probeer het afval beter te scheiden. Voor veel afvalstromen zijn er aparte inzamelmogelijkheden en dit afval hoeft niet in de grijze bak. Het afvaloverzicht en de afvalwijzer die huis-aan-huis bezorgd wordt kunnen u helpen. De gemeente Eemsmond zet ook afvalcoaches in die u uitleg kunnen geven over het scheiden van afval. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.Tegen een jaarlijks vastgestelde vergoeding kunt een extra grijze afvalcontainer aanvragen.

 4. Mijn groene bak zit al na 1 week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?
  Grof tuinafval kan enkele keren per jaar gratis naar de milieustraat in Usquert worden gebracht. Hierna kan dit tegen betaling. De gemeente kan grof tuinafval tegen betaling bij u ophalen. Tegen een jaarlijks vastgestelde vergoeding kunt u een extra groene afvalcontainer aanvragen. In het bladseizoen plaatst Eemsmond bladkorven op diverse plekken in de gemeente, waarin u bladeren kwijt kunt.

 5. Waarom zijn er kosten verbonden aan het brengen van grof restafval naar de milieustraat?
  Het verwerken van restafval is erg duur.

 6. Het wegbrengen van afval kost mij tijd en geld, waarom zou ik het niet gewoon in de bosjes gooien?
  Als u afval dumpt vervuilt u de omgeving van alle inwoners van de gemeente, mogelijk met vergaande milieuschade. Het gedumpte afval kan ook niet meer opnieuw gebruikt worden. Daarnaast bent u in overtreding.

 7. Ik heb een gezin met jonge kinderen en veel luiers, de grijze bak is al snel vol. Wat nu?
  Op enkele plaatsen in de gemeente staan speciale luiercontainers waar u de luiers in kwijt kunt. Vooraf kunt u de luiers bewaren en verpakken in luierzakken die verkrijgbaar zijn bij de gemeentewerf aan de Talmaweg in Uithuizen. In de huis-aan-huis verspreide afvalwijzer en in het afvaloverzicht vindt u de locaties van deze containers. Deze zijn ook bestemd voor incontinentiemateriaal.

 8. Waarom zijn er geen mogelijkheden om plastic apart in te zamelen?
  Kunststof verpakkingen worden optimaal uit het restafval nagescheiden door onze afvalverwerker Omrin. Kunststof kan goed nagescheiden worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld papier, textiel en glas. Voor kunststof is daarom geen aparte inzameling nodig.

 9. Waarom zijn er geen mogelijkheden om melk- en sappakken apart in te zamelen?
  Melk- en sappakken worden uit het restafval nagescheiden door onze afvalverwerker Omrin. In tegenstelling tot bijvoorbeeld papier, textiel en glas zijn dit soort pakken ideaal voor nascheiding. Voor deze pakken is daarom geen aparte inzameling nodig.

 10. Waarom zijn er geen mogelijkheden om blik apart in te zamelen?
  Metalen worden door onze afvalverwerker Omrin optimaal uit het restafval nagescheiden. Voor blik is daarom geen aparte inzameling nodig. U kunt metalen ook kosteloos naar de milieustraat in Usquert brengen.

 11. Waarom moet mijn container naast die van mijn buurman staan? De vuilniswagen rijdt hier toch langs?!
  Inzameling van de containers gebeurt door een vrachtwagen met een zogenaamde zijlader. Deze pakt 2 containers per keer op. Het is efficiënter om per keer 2 containers tegelijk op te pakken en te legen.

 12. Waarom kunnen we geen afval brengen naar de Talmaweg?
  In het verleden kon u een beperkt aantal afvalstromen naar de gemeentewerf aan de Talmaweg in Uithuizen brengen. Bij de milieustraat in Usquert kunnen alle afvalstromen gescheiden worden ingezameld. Daarom is de milieustraat de aangewezen plek om afval naar toe te brengen.

 13. Waarom moeten we afval scheiden? We doen hier toch aan nascheiding?
  Een aantal stromen zoals kunststof, sappakken en metalen kunnen optimaal worden nagescheiden. Andere stromen zijn niet meer uit het restafval te scheiden. Papier wordt nat en gaat stuk. Textiel wordt nat en vies. Glas kan niet meer op kleur gescheiden worden. Dit maakt het recyclingsproces moeilijk of onmogelijk.

 14. Kan ik een 2e groene container krijgen? Zo ja, wat kost dat?
  Ja, voor een jaarlijks vastgestelde vergoeding kunt u een extra GFT-container krijgen. Het actuele bedrag staat op de pagina afvalcontainers.

 15. Kan ik een 2e grijze container krijgen? Zo ja, wat kost die?
  Ja, voor een jaarlijks vastgestelde vergoeding kunt u een extra grijze container krijgen. Het actuele bedrag staat op de pagina afvalcontainers.

 16. Kan ik een compostvat krijgen?
  Ja, u kunt via Afvalbeheer Noord-Groningen compostvaten aanschaffen voor € 15,- per stuk.

 17. Als ik extra GFT afval heb, mag ik dit dan in de grijze container gooien?
  Nee, dit mag niet, want dan kan het GFT-afval niet meer apart verwerkt worden. Grof tuinafval kan ook naar de milieustraat gebracht worden.

 18. Waarom kan glas gescheiden op kleur aangeboden worden als alles weer bij elkaar in één vrachtwagen of op één bult komt te liggen?
  Glas wordt in de glasbak per kleur opgevangen. De vrachtwagen die de glasbak leegt vangt het ook op in aparte compartimenten. Alleen van wit glas kan weer wit glas gemaakt worden. Dit is waardevol voor de industrie. Wanneer alles door elkaar komt kan alleen bruin glas gemaakt worden.

 19. Ik wil mijn afval wel scheiden maar waar moet ik er mee naar toe?
  In het afvaloverzicht staat van veel spullen aangegeven hoe u deze kunt scheiden.

 20. Welke container moet ik deze week aan de weg zetten?
  Op de afvalkalender staat wanneer u welke bak aan de straat kunt zetten.