Home > Inwoners > Afvalinzameling > Vragen en antwoorden afvalinzameling vanaf 2016

Vragen en antwoorden afvalinzameling vanaf 2016

 1. Wat is alternerend inzamelen? 
 2. Waarom gaat de gemeente dit doen (alternerend inzamelen)? Het wordt steeds duurder en we krijgen steeds minder service.
 3. Wordt mijn container op feestdagen ook geleegd?
 4. Mijn grijze bak zit al na één week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?
 5. Mijn groene bak zit al na één week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?
 6. Waarom zijn er kosten verbonden aan het brengen van grof huishoudelijk afval naar de milieustraat?
 7. Mijn afvalbakken worden minder vaak geleegd maar toch gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Hier ben ik het niet mee eens.
 8. Het wegbrengen van afval kost mij tijd en geld, waarom zou ik het niet gewoon in de bosjes gooien?
 9. Ik heb een gezin met jonge kinderen en veel luiers, de grijze bak is onvoldoende. Wat nu?
 10. Waarom zijn er geen mogelijkheden om plastic apart in te zamelen?
 11. Waarom zijn er geen mogelijkheden om melk- en sappakken apart in te zamelen?
 12. Waarom zijn er geen mogelijkheden om blik apart in te zamelen?
 13. Kun je een 660 liter container overnemen als particulier?  
 14. Waarom moet mijn container naast die van mijn buurman staan? De vuilniswagen rijdt hier toch langs?!
 15. Waarom kunnen we geen afval brengen naar de Talmaweg? 
 16. Waarom moeten we afval scheiden? We doen hier toch aan nascheiding?
 17. Kan ik een 2e groene container krijgen? Zo ja, wat kost die?
 18. Kan ik een 2e grijze container krijgen? Zo ja, wat kost die? 
 19. Kan ik een compostvat krijgen?
 20. Als ik extra GFT afval heb, kan ik dit dan in de grijze container gooien? 
 21. Waarom is ervoor gekozen om alternerend in te zamelen? Waarom niet zomers GFT elke week, en in de winter 1 x in de 4 week?
 22. Waarom kan glas gescheiden op kleur aangeboden worden als alles weer bij elkaar in één vrachtwagen of op één bult komt te liggen?
 23. Ik wil mijn afval wel scheiden maar waar moet ik er mee naar toe?
 24. Welke container moet ik deze week aan de weg zetten?
 25. Moet ik deze week dezelfde bak aan de weg zetten?

1. Wat is alternerend inzamelen?

 De groene en grijze container zullen vanaf 2016 in elkaar afwisselende weken geleegd worden. Dus de ene week de grijze container en de andere week de groene container.

2. Waarom gaat de gemeente dit doen (alternerend inzamelen)? Het wordt steeds duurder en we krijgen steeds minder service.

 • Het is een landelijke doelstelling om steeds minder restafval te hebben en afval beter te scheiden. Hierdoor kan afval steeds vaker hergebruikt worden wat grondstoffen scheelt en goed is voor ons milieu.
 • De afvalstoffenheffing van Eemsmond behoorde lange tijd tot de laagste van Nederland maar staat niet in verhouding tot de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval.
 • De gemeenteraad heeft tot alterneren besloten om een bezuiniging te realiseren.

3. Wordt mijn container op feestdagen ook geleegd?

Op een aantal dagen in 2016 wordt uw container niet geleegd. Deze data worden ingehaald en zijn al verwerkt in de afvalkalender 2016.

4. Mijn grijze bak zit al na één week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?

 • Beter scheiden. Voor veel afvalstromen zijn er aparte inzamelmogelijkheden en dit afval hoeft niet in de grijze bak. Het afvaloverzicht kan u daarbij helpen.
 • In de loop van 2016 heeft Eemsmond speciale afvalcoaches die u uitleg geven over het scheiden van afval. Meer informatie hierover volgt in 2016.
 • Voor € 308,- per jaar kunt u een extra grijze container aanvragen.

5. Mijn groene bak zit al na één week vol. Wat nu, waar moet ik mijn afval laten?

 • Grof tuinafval kan tegen een vergoeding van € 30,25 per 1000 kg naar de Milieustraat in Usquert worden gebracht.
 • De gemeente kan grof tuinafval tegen betaling van € 23,40 (2015) tot 5 m3 bij u ophalen. 
 • Voor € 20,60 per jaar kunt u een extra groene container aanvragen. 
 • In het bladseizoen plaatst Eemsmond bladkorven op diverse plekken in de gemeente, waarin bladeren gedeponeerd kunnen worden. Kijk op onze site voor de locaties van deze korven.

6. Waarom zijn er kosten verbonden aan het brengen van grof huishoudelijk afval naar de milieustraat?

Het verwerken van restafval is erg duur.

7. Mijn afvalbakken worden minder vaak geleegd maar toch gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Hier ben ik het niet mee eens.

 • Door de legingsfrequentie van de containers bij huis aan te passen wordt het scheiden van afval gestimuleerd. Gescheiden afval kan beter hergebruikt. De afvalstoffenheffing behoorde lange tijd tot de laagste van Nederland maar staat niet in verhouding tot de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. 
 • De gemeenteraad heeft de tarieven en de dienstverlening vastgesteld.

8. Het wegbrengen van afval kost mij tijd en geld, waarom zou ik het niet gewoon in de bosjes gooien?

Als u afval dumpt vervuilt u de omgeving van alle inwoners van de gemeente, mogelijk met vergaande milieuschade. Het gedumpte afval kan ook niet meer opnieuw gebruikt worden. Daarnaast bent u in overtreding.

9. Ik heb een gezin met jonge kinderen en veel luiers, de grijze bak is onvoldoende. Wat nu?

Op enkele plaatsen in de gemeente staan luierbakken waar u de luiers in kwijt kunt. Hiervoor kunt u de luiers bewaren en verpakken in luierzakken die verkrijgbaar zijn bij de gemeentewerf aan de Talmaweg in Uithuizen. In het afvaloverzicht vindt u de locaties van deze luierbakken. Deze zijn ook bestemd voor incontinentiemateriaal.

10. Waarom zijn er geen mogelijkheden om plastic apart in te zamelen?

Kunststof verpakkingen worden optimaal uit het restafval nagescheiden door onze afvalverwerker Omrin. Kunststof kan goed nagescheiden worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld papier, textiel en glas. Voor kunststof is daarom geen aparte inzameling nodig.

11. Waarom zijn er geen mogelijkheden om melk- en sappakken apart in te zamelen?

Melk- en sappakken worden sinds kort optimaal uit het restafval nagescheiden door onze afvalverwerker Omrin. In tegenstelling tot bijvoorbeeld papier, textiel en glas zijn dit soort pakken ideaal voor nascheiding. Voor deze pakken is daarom geen aparte inzameling nodig.

12. Waarom zijn er geen mogelijkheden om blik apart in te zamelen?

 • Metalen worden door onze afvalverwerker Omrin optimaal uit het restafval nagescheiden. Voor blik is daarom geen aparte inzameling nodig.
 • U kunt metalen ook kosteloos naar de Milieustraat in Usquert brengen. 

13. Kun je een 660 liter container overnemen als particulier?

Nee, particulieren kunnen alleen gebruik maken van de 240 liter minicontainers van de gemeente voor huishoudelijk restafval en GFT/afval.

14. Waarom moet mijn container naast die van mijn buurman staan? De vuilniswagen rijdt hier toch langs?!

Inzameling van de containers gebeurt met een zogenaamde zijlader. Deze pakt twee containers per keer op. Het is efficiënter om in 1 x twee containers tegelijk te legen, dan per keer slechts één container op te pakken.

15. Waarom kunnen we geen afval brengen naar de Talmaweg?

U kon een beperkt aantal afvalstromen naar de gemeentewerf aan de Talmaweg in Uithuizen brengen. Op de Milieustraat in Usquert kunnen alle afvalstromen gescheiden worden ingezameld. Daarom is de Milieustraat de aangewezen plek om afval naar toe te brengen.

16. Waarom moeten we afval scheiden? We doen hier toch aan nascheiding?

Een aantal stromen zoals kunststof, sappakken en metalen kunnen optimaal worden nagescheiden. Andere stromen zijn niet meer uit het restafval te scheiden. Papier wordt nat en gaat stuk. Textiel wordt nat en vies. Glas kan niet meer op kleur gescheiden worden, wat het recyclingsproces bemoeilijkt of verhinderd.

17. Kan ik een 2e groene container krijgen? Zo ja, wat kost die?

Ja, voor € 20,60 per jaar kunt u een extra GFT-container krijgen. 

18. Kan ik een 2e grijze container krijgen? Zo ja, wat kost die?

Ja, voor € 308,- per jaar kunt u een extra grijze container krijgen. 

19. Kan ik een compostvat krijgen?

Ja, u kunt via Afvalbeheer Noord-Groningen compostvaten aanschaffen voor € 15,- per stuk.

20. Als ik extra GFT afval heb, kan ik dit dan in de grijze container gooien?

Nee, dit mag niet, want anders kan het GFT-afval niet meer apart verwerkt worden. Grof tuinafval kan ook naar de Milieustraat gebracht worden. 

21. Waarom is ervoor gekozen om alternerend in te zamelen? Waarom niet zomers GFT elke week, en in de winter 1 x in de 4 week?

 • Als afval goed gescheiden wordt, is inzameling om de week van het restafval voldoende . Op basis van de ervaringen met alternerend inzamelen zal gekeken worden of er wijzigingen nodig zijn, bijvoorbeeld in de inzamelfrequentie.
 • Dan zouden we extra investeringen in bijvoorbeeld vuilniswagens moeten doen die in de winter stil staan.

22. Waarom kan glas gescheiden op kleur aangeboden worden als alles weer bij elkaar in één vrachtwagen of op één bult komt te liggen?

Glas wordt in de glasbak per kleur opgevangen. De vrachtwagen die de glasbak leegt is ook in compartimenten verdeeld. Alleen van wit glas kan weer wit glas gemaakt worden. Dit is waardevol voor de industrie. Wanneer alles door elkaar komt kan alleen bruin glas gemaakt worden.

23. Ik wil mijn afval wel scheiden maar waar moet ik er mee naar toe?

In het afvaloverzicht staat veel spullen aangegeven hoe u deze kunt scheiden.

24. Welke container moet ik deze week aan de weg zetten?

Op de afvalkalender staan de data waarop u welke bak aan de straat kunt zetten.

25. Moet ik deze week dezelfde bak aan de weg zetten?

Doordat de groene en de grijze container om de week geleegd worden, zijn er wijzigingen in de ophaalmomenten. De exacte data staan op de afvalkalender.