Home > Inwoners > Cultuur, recreatie en sport > Verkoopactie organiseren

Verkoopactie organiseren

Als u een inzameling van geld of goederen organiseert, waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor de verenigingskas, een liefdadig of ideëel doel, heeft u een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Aanvraagformulier verkoopactie (pdf)

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders met het aanvraagformulier. In de aanvraag vermeldt u:

  • de datum of periode van de inzameling;
  • het dorp of de wijk waar de inzameling plaatsvindt;
  • de naam van de vereniging of instelling (met correspondentieadres).

U kunt de aanvraag maximaal één jaar van tevoren doen.

Per dorp 1 actie per week

Per dorp mag er maximaal één inzamelingsactie per week worden gehouden. Een actie kan wel samengaan met een collecte. De vergunning wordt in principe voor een periode van een week verleend.