Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Verhuizen

Verhuizen

logo DigiD, naar website DigiDWanneer u naar of binnen Eemsmond verhuisd moet u dat aan ons doorgeven. Dit kan vanaf 4 weken voor tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen en uw oude gemeente schrijft u daarna automatisch uit. Voor een verhuizing uit of naar het buitenland gelden andere regels.

Geef uw verhuizing door →

Verhuizing regelen

Uw verhuizing mag u vanaf 4 weken voor tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing doorgeven. Dit kan op verschillende manieren:

Benodigde documenten

 • ingevuld verhuisformulier en een (kopie) legitimatiebewijs;
  (alleen bij een aangifte schriftelijk of in persoon)
 • schriftelijke toestemming en een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner;
  (alleen bij inwoning)
 • De gemeente kan om extra informatie of documenten vragen die van belang zijn voor het bijhouden van uw persoonsgegevens.

Personen die aangifte kunnen doen

Voor de verhuizing van uzelf of van uw gezinsleden mogen de volgende personen aangifte doen.

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
 • Curatoren voor onder curatele gestelden.
 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Inwoning en samenwoning

Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner daar schriftelijk toestemming voor geven met een toestemmingsformulier (pdf) en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs. Zonder deze documenten wordt uw verhuizing nog niet verwerkt. Het toestemmingsformulier staat ook op de achterkant van het verhuisformulier.

Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner van elkaar bent en u gaat samenwonen op een nieuw adres, dan moet u allebei apart aangifte doen van verhuizing.

Aangifte instelling/centrum

Het is ook mogelijk dat de instelling de verhuizing doorgeeft aan de gemeente. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

Briefadres

Een briefadres is het adres in Nederland van een familielid, vriend of kennis van u die ervoor zorgt dat u post kunt ontvangen. U kunt alleen een briefadres hebben als u geen woonadres hebt. Ook heeft u toestemming nodig van de briefadresgever voor uw inschrijving op zijn of haar adres. Na inschrijving is deze persoon verplicht om uw post aan u door te geven. Wanneer hij of zij u niet meer kan bereiken kan uw briefadres door de gemeente worden stopgezet. 

Briefadres aanvragen

Een briefadres moet u aanvragen bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. Wanneer u verblijft in een zorginstelling, penitentiaire inrichting of u bent schipper, dan gebruikt u het formulier aanvraag briefadres instelling (pdf). Voor overige situaties, gebruikt u het formulier aanvraag briefadres (pdf).

Geldigheid briefadres

Een briefadres is een half jaar geldig. Voor schippers of bij verblijf in een instelling kan dit langer zijn. Na een half jaar bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig hebt. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.