Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Verhuizen vanuit of naar het buitenland

Verhuizen vanuit of naar het buitenland

Als u vanuit het buitenland naar Eemsmond verhuist of hier langer gaat verblijven, dan moet u zich persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Ook de gezinsleden die met u mee verhuizen moeten naar het gemeentehuis komen voor inschrijving. Dit kan tijdens de openingstijden van de balie. Als u voor langere tijd naar het buitenland vertrekt moet u dit ook melden bij de gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als in persoon.

Vestiging in Nederland

Als u vanuit het buitenland verhuist of voor een verblijf van minimaal 4 maanden naar Eemsmond komt, dan moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Binnen 5 dagen na aankomst moet u zich, samen met eventuele gezinsleden, persoonlijk aan de balie melden van het gemeentehuis. Als u geen EU-burger bent moet u zich eerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meenemen naar het gemeentehuis

  • Geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt;
  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
  • Bewijs van uitschrijving;
    (alleen nodig als u uit Aruba of de Nederlandse Antillen komt)
  • Ingevuld toestemmingsformulier (pdf) en kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner;
    (alleen bij inwoning).
  • Originele en gelegaliseerde brondocumenten (akten) uit het buitenland van uzelf en van uw gezinsledenkinderen;
  • Het kan voorkomen dat extra informatie en bewijsstukken worden gevraagd.

Vertrek naar het buitenland

Als u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland vertrekt, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek. Soms moet u dit persoonlijk melden bij de gemeente.

Aangifte van emigratie

Als er één of meerdere personen achterblijven op uw adres, dan moeten alle personen die gaan emigreren persoonlijk aangifte daarvan komen doen aan de balie van het gemeentehuis.

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland vertrekt dan mag u de aangifte ook doorgeven met een formulier emigratie (pdf). Dit mag ook worden gedaan door bepaalde andere personen, behalve door een gemachtigde.

Bewijs van uitschrijving

Uw emigratie wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente kan u een bewijs van uitschrijving meegeven. U kunt dit persoonlijk aanvragen aan de balie of online met uw DigiD