Home > Inwoners > Onderwijs en kinderopvang > Vergoeding reiskosten leerlingen

Vergoeding reiskosten leerlingen

De gemeente vergoedt in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Of u een vergoeding kunt krijgen hang af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor leerlingenvervoer

De regeling leerlingenvervoer geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. U kunt een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage in de vervoerskosten van u vragen.

Uw kind kan zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen

De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als:

  • de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs verder dan 4 respectievelijk 6 kilometer van uw woning ligt;
  • de dichtstbijzijnde gewone basisschool ligt op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning.

Uw kind kan niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen

Uw kind heeft dan recht op aangepast vervoer.

Eigen financiële bijdrage

In sommige gevallen vraagt de gemeente van u een drempelbijdrage of een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten.

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer kunt u aanvragen door persoonlijk langs te komen aan de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Voor elk schooljaar dat u vergoeding wenst, moet u een nieuwe aanvraag indienen. Dit moet vóór 1 juni voorafgaand aan het schooljaar. U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of uw aanvraag wordt toegekend. Bij een toekenning wordt aangegeven hoe hoog de vergoeding is en hoe u de vervoerskosten kunt declareren.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over leerlingenvervoer, dan kunt u contact opnemen met Bastiaan Meijles via (0595) 437555 of via leerlingenvervoer@eemsmond.nl.