Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning > Vergoeding bij laag inkomen

Vergoeding bij laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde kosten. Er zijn diverse regelingen waar u een beroep op kunt doen. Een vergoeding kunt u aanvragen bij:

 www.werkpleinnoord-groningen.nl.