Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen

logo Veiligheidsregio  Groningen

Iedereen moet veilig kunnen wonen, werken en leven in Eemsmond. De gemeente heeft samen met andere organisaties zoals politie en brandweer verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Burgers mogen de gemeente daarop aanspreken, maar ze moeten ook weten wat zij zelf kunnen doen in het geval van een ramp of noodsituatie.

Binnen de Veiligheidsregio Groningen werkt de gemeente met een aantal partners samen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. De Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid worden op deze taak

 

Risicokaart

De risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Gemeenten, provincies en Rijk zijn verplicht de risico’s van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. Deze gegevens vormen de basis voor risicokaarten die u kunt raadplegen op www.risicokaart.nl.