Home > Inwoners > Onderwijs en kinderopvang > Uitvoering leerplicht

Uitvoering leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Leerplicht

De leerplichtconsulent van de gemeente controleert of ouders en scholen zich houden aan de Leerplichtwet. Er zijn een aantal regels waar men zich aan moet houden.

  • Ouders en/of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school.
  • Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor regelmatig bezoek aan de school.
  • School directeuren moeten verzuim van leerlingen melden bij de leerplichtambtenaar.
  • De leerplichtambtenaar moet onderzoek doen naar het verzuim en kan als het nodig is strafrechtelijke maatregelen laten toepassen.

Verlof

In bijzondere gevallen mag de schooldirecteur voor maximaal een periode van 10 dagen toestemming geven om af te wijken van bovenstaande regels. Verlof langer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Einde leerplicht

 Als leerlingen van school gaan na het schooljaar waarin ze 17 zijn geworden, zijn ze niet meer leerplichtig. Ze moeten dan wel een startkwalificatie hebben. Als dit niet het geval is, meldt de school de leerling aan als voortijdig schoolverlater.

Vrijstelling leerplicht

In een aantal bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

U kunt de vrijstelling aanvragen via het het digitale formulier met gebruik van DigiD.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau.