Home > Inwoners > Geboorte, trouwen en overlijden > Uitgifte van graven

Uitgifte van graven

Wij geven een graf uit op het moment dat de begrafenis wordt geregeld. Het graf wordt toegewezen in volgorde van ligging. U kunt dus geen graf reserveren.

Kosten

Voor de gemeentelijke begraafplaatsen kan de gemeente een graf of een urnennis uitgeven tegen diverse tarieven. De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Tarieven begraafrechten

tarieven 2018 in €
Soort recht Overledene ouder dan 1 jaar Overledene jonger dan 1 jaar
30 jaar eigendomsrecht graf 2091,45 1045,70
elke 10 jaar extra (tot 100 jaar) 697,15 348,55
inschrijven van graf in registers 13,20 13,20
begraven 1074,45 537,20
grafkelder 237,60 237,60

Tarieven bijzetten asbus na crematie

tarieven 2018 in €
Soort recht Bestaand eigen graf Eigen graf Urnengraf Urnennis
30 jaar eigendomsrecht graf n.v.t. 2091,45 1412,50 829,35
elke 10 jaar extra (tot 100 jaar) n.v.t. 697,15 470,80 284,00
bijzetten asbus en/of urn n.v.t. 1074,45 284,85 281,40
bijzetten urn (na 10 jaar grafrust) 274,85 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
inschrijven in registers n.v.t. 13,20 13,20 13,20
urnenfkelder (beton) 163,20 163,20 163,20 n.v.t.
urnenkelder (kunststof) 51,45 51,45 51,45 n.v.t.

Tarieven asverstrooiing, grafdekking en schoonmaken

tarieven 2018 in €
Omschrijving Tarief
as verstrooien op strooiveld 69,70
gedenkteken, kruis of zerk plaatsen 233,80
aanleggen van grafbeplanting 233,80
schoonmaken graf op verzoek 75,35
eenmalige afkoop schoonmaakosten graf 1507,00

koppelbox