Home > Inwoners > Geboorte, trouwen en overlijden > Trouwen of partnerschap registreren

Trouwen of partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Dit doet u bij de gemeente waar u wilt trouwen of een partnerschap wilt aangaan. Voor 1 september 2015 moest u aangifte van ondertrouw doen. Nu kunt u volstaan met een schriftelijke melding van uw voornemen. Minimaal 14 dagen na ontvangst van uw melding tot uiterlijk een jaar daarna mag u trouwen of het partnerschap aangaan.

Voorgenomen huwelijk of partnerschap melden 

  1. Download het formulier melding van voorgenomen huwelijk (pdf) of melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap (pdf).
  2. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken op per post, of e-mail het naar burgerzaken@eemsmond.nl
  3. Zodra het formulier door ons is ontvangen, nemen wij contact met u op om de gegevens van het huwelijk of partnerschap vast te leggen.

Wilt u het formulier persoonlijk inleveren? Dan maakt u hiervoor een afspraak.

Doe de melding ruim van tevoren

De minimale wachttijd van 14 dagen begint pas te lopen nadat het ingevulde en ondertekende formulier door de ambtenaar van de burgerlijke stand is ontvangen. Doe uw melding daarom ruim voor de dag van uw huwelijk of partnerschap of neem eerst vrijblijvend contact op met de gemeente.

Situaties waarin u vooraf contact moet opnemen

Stuur geen meldingsformulier in, maar neem altijd vooraf contact met ons op wanneer:

  • één van beide echtgenoten niet de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • één of beide echtgenoten geen burger is in de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen;
  • één of beide echtgenoten vreemdeling is en niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschikt of men permanent woonachtig is in het buitenland.

Tijden en kosten van de ceremonie

Voor de ceremonie moet u kosten betalen. U kunt direct bij de ondertrouw betalen of een rekening toegestuurd krijgen. De kosten zijn afhankelijk van locatie, dag en tijdstip. U kunt niet op feestdagen trouwen.

Tarieven 2017 in €
Dag en tijdstip locatie gemeentehuis overige locaties
Maandag en woensdag om 09.30 of 10.00 uur gratis niet mogelijk
Maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 12.00 uur 65,55 262,25
Maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur 90,70 287,40
Maandag tot en met donderdag na 17.00 uur niet mogelijk 305,95
Vrijdag tussen 08.30 en 16.00 uur 127,80 324,50
Vrijdag na 17.00 uur en zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur niet mogelijk 971,40
Trouw- of partnerschapsboekje (niet verplicht) 30,55 30,55
Annuleren of wijzigen geplande ceremonie 27,30 27,30

Een ceremonie moet binnen de genoemde tijden vallen en duurt maximaal een uur.

Voorwaarden gratis ceremonie

Voor de gratis ceremonie op maandag en woensdag om 9.30 en 10.00 uur gelden de volgende voorwaarden:

  • niet in trouwzaal of andere trouwlocatie;
  • geen ceremonie of toespraken;
  • maximaal zes personen aanwezig (bruidspaar en vier getuigen);
  • maximale duur 15 minuten.