Home > Inwoners > Geboorte, trouwen en overlijden > Trouwen of partnerschap registreren

Trouwen of partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Dit doet u bij de gemeente waar u wilt trouwen of een partnerschap wilt aangaan. Minimaal 14 dagen na ontvangst van uw melding tot uiterlijk een jaar daarna mag u trouwen of het partnerschap aangaan.

Voorgenomen huwelijk of partnerschap melden 

 1. Download het formulier aanmelden huwelijk (pdf) of aanmelden geregistreerd partnerschap (pdf).
 2. Download ook het formulier aanwijzen trouwlocatie (pdf) wanneer u een andere locatie wilt dan het gemeentehuis.
 3. Stuur elk formulier, ingevuld en ondertekend, samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons op. Dat mag per post of via burgerzaken@eemsmond.nl
 4. Zodra de documenten door ons zijn ontvangen, nemen wij contact met u op om de gegevens van het huwelijk of partnerschap vast te leggen.

Wilt u het formulier persoonlijk inleveren? Dan maakt u hiervoor een afspraak.

Doe de melding ruim van tevoren

De minimale wachttijd van 14 dagen begint pas te lopen nadat het ingevulde en ondertekende formulier door de ambtenaar van de burgerlijke stand is ontvangen. Doe uw melding uiterlijk 8 weken voor de dag van uw huwelijk of partnerschap of neem eerst vrijblijvend contact op met de gemeente.

Situaties waarin u vooraf contact moet opnemen

Stuur geen meldingsformulier in, maar neem altijd vooraf contact met ons op wanneer:

 • één van beide echtgenoten niet de Nederlandse nationaliteit bezit;
 • één of beide echtgenoten vreemdeling is en niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschikt of men permanent woonachtig is in het buitenland.

Kosten

Voor de ceremonie betaalt u leges aan de gemeente. Hiervoor krijgt u een rekening toegestuurd. Wanneer u een externe locatie laat aanwijzen als trouwlocatie, dan betaalt u bovenop de leges eventueel ook kosten aan de locatiebeheerder. Afspraken hierover moet u zelf maken. Trouwen op zon- en feestdagen is niet mogelijk.

Actuele legestarieven 2018 per locatie in €
Dag en tijdstip spreekkamer
gemeentehuis
raadzaal
gemeentehuis
externe
locatie
Maandag en woensdag om 09.30u of 10.00u gratis 340,00 340,00
Maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u en 17.00u niet mogelijk 340,00 340,00
Maandag tot en met donderdag na 17.00u niet mogelijk niet mogelijk 440,00
Vrijdag na 17.00u en zaterdag niet mogelijk niet mogelijk 971,40
Trouw- of partnerschapsboekje (niet verplicht) 30,55
Annuleren of wijzigen geplande ceremonie 27,30

Voorwaarden gratis huwelijk of partnerschap

Op maandag en woensdag om 9.30 en 10.00 uur is de voltrekking gratis, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

 • locatie is een spreekkamer van het gemeentehuis;
 • er is geen ceremonie of toespraak;
 • maximaal 6 personen aanwezig (bruidspaar en 4 getuigen);
 • zelf getuigen meenemen (minimaal 2 en maximaal 4);
 • huwelijk of partnerschap wordt voltrokken door een medewerker burgerzaken;
 • maximale duur is 15 minuten.