Home > Inwoners > Subsidies en sponsoring

Subsidies en sponsoring

Bouw jij mee aan de toekomst van je dorp?


Bouw jij mee aan de toekomst van je dorp?

Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een inititatief om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.