Home > Inwoners > Subsidies en sponsoring > Subsidieplafonds 2018

Subsidieplafonds 2018

In de vergadering van 5 november 2015 heeft de raad voor 27 beleidsterreinen of organisaties het subsidieplafond voor 2016 vastgesteld. Dit plafond geeft het bedrag aan dat - bij een eventuele subsidie - maximaal verleend wordt. Dit betekent dus niet dat een organisatie recht heeft op het genoemde bedrag.

Omschrijving Soort subsidie  Subsidieplafond in € 
Biblionet structureel  €                  281.089,00
Lokaal sociaal beleid: Dorpshuizen / dorpsbelangen structureel  €                    75.655,00
Eenmalige subsidies lokaal sociaal beleid incidenteel  €                    10.000,00
Ontwikkelingssamenwerking structureel  €                      5.000,00
Muziekschool Hunsingo structureel  €                  139.990,00
Sportzaken: IJsbanen / sportieve recreatie structureel  €                      7.910,00
Kunst en cultuur: Theaters / muziek / Op Roakeldais structureel  €                    34.415,00
Eenmalige subsidies kunst en cultuur incidenteel  €                    14.733,00
Poldermolen De Goliath structureel  €                      4.628,00
Musea structureel  €                  115.930,00
Eenmalige subsidies Cultuur en oudheidkunde incidenteel  €                      1.350,00
Openlucht recreatie: IVN / Oranjeverenigingen structureel  €                      2.231,00
Eenmalige subsidies openlucht recreatie incidenteel  €                          360,00
Stichting Werk op Maat structureel  €                     68.068,00
EHBO verenigingen structureel  €                          440,00
WMO adviesraad structureel  €                      3.500,00
De Schutse structureel  €                      1.600,00
Ouderenbeleid: MBvO / Ouderenorganisaties/ SIB structureel  €                    18.672,00
Eenmalige subsidies ouderenbeleid incidenteel  €                      1.350,00
Steunstee Roodeschool structureel  €                      2.590,00
Jongerencentrum Express structureel  €                    61.000,00
Zeemanshuis structureel  €                      2.500,00
Buurtbudgetten incidenteel  €                    25.000,00