Home > Inwoners > Cultuur, recreatie en sport > Stichting Culturele Raad Eemsmond

Stichting Culturele Raad Eemsmond

Stichting Culturele Raad Eemsmond

De Stichting Culture Raad Eemsmond (SCRE) is een door de gemeente Eemsmond ingesteld onafhankelijk adviesorgaan op het terrein van kunst en cultuur. Ze heeft als doel het bevorderen van kunst en cultuur in al haar verschijningsvormen en het stimuleren van de culturele infrastructuur binnen de gemeente Eemsmond.

Samenstelling

Dagelijks bestuur:

 • Gerad Bolhuis, voorzitter
 • Gerda Loode, secretaris
 • Marinus van der Heide, penningmeester

Overige leden:

 • Frouwke Leenders
 • Karel Vlak
 • Catrientje Westerhuis.
 • Ingrid Oyevaar

Roelke Nienhuis is contactpersoon voor de SCRE binnen de gemeente Eemsmond.

Taken

 • adviseren over gevraagde subsidies op het gebied van kunst en cultuur;
 • adviseren over kunst in de openbare ruimte (onderhoud, verplaatsing en plaatsing van nieuwe kunstwerken);
 • contacten onderhouden met verenigingen, kunstenaars, scholen, musea, beheerders van monumenten en stichtingen die zich bezighouden met (archeologische) monumenten;
 • culturele activiteiten stimuleren, onder ander door het houden van een UIT-markt.

Contact

Het secretariaat van de SCRE is gevestigd aan de:

Hoofdstraat 124
9982 AJ Uithuizermeeden.

Het e-mailadres is: culturele.raad.eemsmond@gmail.com. Roelke Nienhuis is contactpersoon voor de SCRE binnen de gemeente Eemsmond.