Home > Inwoners > Subsidies en sponsoring > Sponsoring van evenementen

Sponsoring van evenementen

Organisaties (zoals verenigingen en stichtingen) die evenementen organiseren kunnen sponsoring bij de gemeente aanvragen.

Sponsoring aanvragen

Wat is sponsoring?

Onder sponsoring wordt een zakelijke overeenkomst verstaan die gericht is op profijt voor beide partijen. De sponsor ondersteunt een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel en de gesponsorde levert een tegenprestatie die de sponsor helpt bij het bereiken van diens doelen. Dat gebeurt door het geven van bekendheid aan diens naam, handelsmerk, imago, activiteiten of realisaties.

Toetsingskader

Aan de hand van onderstaande criteria wordt een sponsorverzoek beoordeeld.

 • Het evenement moet bij het doel en de visie van de gemeente passen. Dit aangezien het evenement de gemeente moet kunnen representeren en promoten;
 • Het evenement moet minimaal 250 bezoekers trekken;
 • Het evenement moet minimaal regionaal gepromoot worden in minimaal één buurgemeente. Het evenement moet minimaal regionale media-aandacht genereren;
 • Het evenement moet openbaar zijn: iedereen moet het evenement kunnen bezoeken, of als deelnemers, of als toeschouwer;
 • Het evenement moet (deels) plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Eemsmond of georganiseerd worden door inwoners van Eemsmond;
 • De organisatie heeft een eigen communicatieplan waarin wordt aangegeven welke meerwaarde de sponsorbijdrage voor de gemeente heeft. Daarnaast beschikt de organisatie over voldoende communicatiemiddelen;
 • De organisatie biedt een concrete en effectieve tegenprestatie (sponsorpakket);
 • De gesponsorde organisatie staat positief bekend en straalt kwaliteit uit;
 • Het sponsorproject is bij voorkeur meerjarig;
 • De sponsoring past binnen het jaarlijks sponsorbudget van de gemeente.

Op een aantal verzoeken voor sponsoring gaat het college van B&W niet in:

 • Verzoeken van individuen (bijvoorbeeld voor een studiereis);
 • Verzoeken voor particuliere feesten, bingo's, fancy fairs en dergelijke;
 • Verzoeken die een politiek of religieus doel hebben.

Hoogte sponsorbedrag

De hoogte van het sponsorbedrag is afhankelijk van de geboden tegenprestatie en de bijdrage van de gesponsorde partij aan de gemeentelijke doelen. De hoogte van het sponsorbedrag wordt per aanvraag bepaald en is afhankelijk van de begroting. U dient een begroting en een communicatieplan in te dienen.

Tegenprestatie

De tegenprestatie kan bestaan uit: het opnemen van het gemeentelogo in diverse uitingen zoals programmaboekje, advertentie, website. Maar ook uit het geven van de publiciteit aan de gemeente in een interview, een van bijdrage burgemeester of wethouder, het verzenden van een persbericht, vertonen van de gemeentevlag, verstrekken van VIP-kaarten, omroepen gemeentenaam tijdens het evenement, plaatsen advertentie en dergelijke.