Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Slootruigte verbranden, ontheffing

Slootruigte verbranden, ontheffing

Vuur stoken in de open lucht is verboden. Voor het verbranden van slootmaaisel of slootruigte kunt u een ontheffing aanvragen van burgemeester en wethouders.

Ontheffing aanvragen

Het verbranden van slootmaaisel of slootruigte is alleen toegestaan met een ontheffing van burgemeester en wethouders. Een aanvraag wordt getoetst aan bestaande wetgeving en beleid. De houder van de ontheffing is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften.

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente met het aanvraagformulier verbranden slootruigte (pdf). Geef in uw aanvraag informatie over:

  • de locatie waar slootruigte wordt verbrand;
  • afstand tot dichtstbijzijnde woning;
  • ander materiaal dat eventueel wordt verbrand.

Kosten

De kosten bedragen € 6,30

Links