Home > Inwoners > Belastingen > Rioolheffing

Rioolheffing

De gemeente zorgt ervoor dat u afvalwater en regenwater van uw perceel kwijt kunt via de riolering. Voor de kosten van het beheer en onderhoud van de riolering betaalt u rioolheffing.

Rioolaansluiting

Er is sprake van een rioolaansluiting als er direct of indirect afvalwater, regenwater of grondwater vanaf een perceel wordt aangeboden aan het riool. Er hoeft dus geen fysieke aansluiting op de riolering aanwezig te zijn. Afvoer van regenwater via een regenpijp en/of straatgoot wordt bijvoorbeeld ook gezien als een rioolaansluiting.

Kosten per jaar

Categorie Tarief 2018 in €
Gebruikers 135,50
Eigenaren 135,50

Betaling

U betaalt de rioolheffing via het aanslag-/beschikkingsbiljet welke medio eind februari van ieder belastingjaar aan u toegezonden wordt. 

Belastingplicht bij verhuizing of verkoop

Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing krijgt u automatisch een vermindering voor de resterende volledige maanden van het huidige belastingjaar wanneer u naar een andere gemeente verhuist. De datum van inschrijving in de andere gemeente is hierbij leidend.       Voor de belastingplicht van het eigenarendeel van de rioolheffing is de situatie op 1 januari van elk belastingjaar leidend. Verkoop van uw onroerende zaak leidt daardoor niet tot een vermindering van de belastingplicht voor de resterende volledige maanden van het huidige belastingjaar. Het is wel mogelijk het eigenarendeel van de rioolheffing via de notaris te verrekenen met de koper.

Links