Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Planschade

Planschade

Planschade

Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Een nieuw bestemmingsplan kan bijvoorbeeld het gebruik van een (winkel)pand, bedrijf of woonhuis beperken. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.