Home > Inwoners > Contact > Overzicht e-formulieren

Overzicht e-formulieren

In het overzicht staan alle elektronische formulieren van de gemeente Eemsmond. Bij sommige formulieren is inloggen met DigiD nodig voor verificatie van uw identiteit.


Evenement melden →

Het organiseren van een evenement moet u altijd melden bij de gemeente. Voor een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. U kunt dan tot 5 werkdagen van tevoren een melding doen. 


 Verhuizing doorgeven →logo DigiD

Wanneer u naar of binnen Eemsmond verhuist moet u dat bij ons melden. Dit kan tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). 


Verloren of gevonden voorwerp →

Als u iets vindt of verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Een gevonden voorwerp moet u verplicht melden.


Melding openbare ruimte →

Gebreken in uw buurt aan bijvoorbeeld straat, stoep, verlichting en beplanting kunt u bij ons melden.


Hulpvraag voor Wmo-loket→

Door ziekte, ouderdom of beperking kunt u minder zelfredzaam worden. Vanuit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de gemeente u in het zoeken naar oplossingen voor uw situatie.


Nominatie sportpenning →

De sportpenning wordt uitgereikt aan inwoners en verenigingen in Eemsmond die een speciale sportprestatie hebben geleverd of die zich bestuurlijk of organisatorisch hebben ingezet voor de sport.


Sportaccomodatie huren →

In overleg met sportverenigingen verhuurt de gemeente sportaccommodaties. Naast deze afspraken is het voor u mogelijk om incidenteel een sporthal, gymzaal of bowlingbaan te huren.


Uittreksel BRP →logo DigiD

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring met daarop uw persoonsgegevens. U vraagt het aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).


Akte Burgerlijke Stand →logo DigiD

Van belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden worden akten gemaakt. Een afschrift of uittreksel van een akte kan alleen aangevraagd worden in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.


Vrijstelling leerplicht →logo DigiD

In een aantal bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling van de leerplicht aan te vragen.


Verwijsbord aanvragen →

Als u een toeristische of recreatieve onderneming heeft kunt u onder voorwaarden een verwijsbord bij de gemeente aanvragen.