Home > Inwoners > Belastingen > No-cure-no-pay-bureaus

No-cure-no-pay-bureaus

Diverse no-cure no-pay bureaus houden zich bezig met bezwaren tegen de WOZ-waarde. Deze bedrijven zeggen dat ze namens u gratis bezwaar maken, maar dat klopt niet helemaal.

Hogere kosten voor de gemeente

De afgelopen jaren heeft het aantal bezwaren dat wordt ingediend door no-cure-no-pay bureaus een ware vlucht genomen. Dat valt goed te verklaren aangezien er veel geld valt te verdienen door deze bureaus. In geval van een gegrond bezwaarschrift dient de gemeente een kostenvergoeding uitbetalen aan het professioneel bureau dat namens u bezwaar maakt. Dit kan oplopen tot ca. € 750,00 per gegrond bezwaarschrift. In geval van een gegrond beroepsschrift kunnen deze kosten zelfs oplopen bijna € 2.000,00 per zaak. Het maakt hierbij niet uit uw de waarde van uw woning met duizend euro of met tienduizend euro in waarde zakt. In geval van een verlaging van de WOZ-waarde van een woning tienduizend euro krijgt de eigenaar € 24,67 terug. In werkelijkheid is de gemeente echter bijna € 2.000,00 kwijt aan kosten. Deze kostenvergoedingen vormen het bestaansrecht voor dergelijke bedrijven. Een commercieel belang dat de gemeente niet heeft. Maar de gemeente maakt op deze manier wel meer kosten. Deze kosten kunnen uiteindelijk leiden tot hogere belastingtarieven.

Dezelfde behandeling, snellere afhandeling

Naast de kostenvergoedingen is de gemeente een hoop extra tijd kwijt aan het afhandelen van een bezwaar welke is ingediend door een no-cure-no-pay bureau. Een hoop extra tijd die kan worden voorkomen door zonder tussenkomst van een professioneel bureau bezwaar in te dienen. Een bezwaar dat door een eigenaar zelf is ingediend wordt aan dezelfde stukken getoetst als een professioneel bezwaarschrift. De uitkomst zal dan ook in alle gevallen identiek zijn. Wat veelal echter voorkomt is dat no-cure-no-pay bureaus eerst een summier bezwaarschrift (pro forma bezwaar) indienen. Het duurt vaak vele weken voordat het pro forma bezwaarschrift, meestal met standaard bezwaargronden, nader onderbouwd wordt. Het komt daardoor vaak voor dat we bezwaren die door eigenaren zelf ingediend worden veel sneller kunnen afhandelen, aangezien die vaak bij indiening reeds voorzien worden van een goede onderbouwing. Op deze manier kunnen wij snel helpen tegen lagere kosten wat uiteindelijk kan leiden tot lagere belastingtarieven.