Home > Inwoners > Nieuws > Wijziging komgrenzen

Wijziging komgrenzen (29-03-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 11-05-2018.

In het raadsbesluit van 25 januari 2018 is besloten om een aantal bebouwde komgrenzen in de gemeente Eemsmond te wijzigen.

Het betreft de volgende komgrenzen:

  • De Laan zuid: de bebouwde komgrens verplaatsen waarbij uitgegaan wordt van de grenzen van het uitbreidingsplan De Laan zuid;
  • Het nieuwe stationsgebied Roodeschool: vanwege de aanleg van het nieuwe station Roodeschool zal de huidige bebouwde komgrens verplaatst moeten worden naar de andere zijde van het spoor;
  • Komgrens Oosteinde: de komgrens 40 meter verplaatsen richting het dorp
  • Almersma: de bebouwde komgrens verplaatsen waarbij uitgegaan wordt van grenzen van het uitbreidingsplan  Almersma;
  • Boukemapark: de bebouwde komgrens verplaatsen naar het kruispunt Maarweg/ Oude Tilsterweg ter hoogte van de Maarweg 50.

Er zijn geen bezwaren ingediend de afgelopen bezwaar procedure. De komborden worden de komende periode verplaatst van de huidige naar de nieuwe locatie. De wijzigingen hebben geen grote gevolgen voor de omgeving.

Gebruikers van het Boukemapark moeten er rekening mee houden dat daar wel een wijziging is. Doordat het Bouwkemapark nu in de bebouwde kom komt te liggen moeten de honden tijdens het uitlaten aangelijnd lopen en moet de hondenpoep opgeruimd worden.