Home > Inwoners > Nieuws > Wijziging afvalinzameling

Wijziging afvalinzameling (04-01-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Bij het ingaan van de nieuwe afvalkalender 2018 worden de inzamelweken omgewisseld. Dit betekent voor u dat de grijze container in de eerste én in de tweede week van januari wordt geleegd.

Uw nieuwe inzameldata, inclusief de inhaaldata in verband met feestdagen, staan vermeld op de afvalkalender die u in december thuisgestuurd krijgt. Ook op uw digitale afvalkalender zijn de inzameldata altijd actueel. Kijk op www.omrin.nl.

Let op! GROEN in de oneven weken, GRIJS in de even weken.