Home > Inwoners > Nieuws > Voorzitter en leden nieuwe BMWE cliëntenraad Werk & Inkomen geïnstalleerd

Voorzitter en leden nieuwe BMWE cliëntenraad Werk & Inkomen geïnstalleerd (27-09-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 11-10-2017.

Op dinsdagmiddag 26 september jl. vond de installatie van de nieuwe leden en een voorzitter voor de toekomstige BMWE Cliëntenraad Werk & Inkomen plaats.  Deze nieuwe raad zal gevraagd en ongevraagd advies uit gaan brengen over het gemeentelijk beleid op het gebied van meedoen, werk en inkomen. De vier BMWE wethouders Mariette de Visser, Sandra Herkströter, Marc Verschuren en Menne van Dijk waren bij deze installatie aanwezig.

In de vier samenwerkende gemeenten die vormgeven aan het beleid rondom het sociaal domein, waren hiervoor al cliëntenraden vanuit de afzonderlijke gemeenten actief. De nieuw samengestelde  Cliëntenraad bestaat enerzijds uit leden die in het kader van de Participatiewet een uitkering ontvangen en hiermee een goede afspiegeling vormen van de doelgroepen waarvoor de Cliëntenraad opkomt. Anderzijds is er binnen de nieuwe raad ruime expertise op het gebied van belangenbehartiging en zijn er concrete ideeën om het beleid en de dienstverlening meer op de behoefte van de cliënten af te stemmen en de achterban ook beter te bereiken.