Home > Inwoners > Nieuws > Uitnodiging inloopbijeenkomst nieuwbouw brandweerkazerne Uithuizen

Uitnodiging inloopbijeenkomst nieuwbouw brandweerkazerne Uithuizen (11-10-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 18-10-2018.

Veiligheidsregio Groningen heeft plannen om een brandweerkazerne te realiseren op de locatie Industrieweg 1 te Uithuizen. Momenteel is de brandweerkazerne nog tijdelijk gehuisvest aan de Nijverheidsweg. De stand van zaken is dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe kazerne is aangevraagd bij de gemeente Eemsmond en dat enkele noodzakelijke onderzoeken naar de haalbaarheid onlangs zijn afgerond.

Daarom is voor Brandweer Groningen nu het moment aangebroken om iedereen die zich betrokken voelt bij deze plannen of op een andere manier geïnteresseerd is te informeren over de plannen en de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zullen medewerkers van de gemeente Eemsmond en Brandweer Groningen aanwezig zijn om informatie te geven over onder andere het plan, de benodigde procedure en de planning.

De inloopbijeenkomst is gepland op woensdag 17 oktober en duurt van 16.30 uur tot 19.30 uur en is aan de Nijverheidsweg 16 in Uithuizen. Tijdens deze periode kunt u binnenlopen op het moment dat het u schikt.