Home > Inwoners > Nieuws > Stookverbod blijft gelden

Stookverbod blijft gelden (02-08-2018)

RSS

Het stookverbod in de gemeente Eemsmond blijft zeker tot 1 september gelden. Dat betekent dat u in de open ruimte op geen enkele manier vuur mag maken. Dit verbod geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:34 lid 1 en 2).

Barbecues en vuurkorven

In de open ruimte is het gebruik van barbecues en vuurkorven ook verboden. Op eigen terrein mag het wel als u daarbij extra oplet. Zet water klaar en houd brandende barbecues uit de buurt van droge planten en struiken.

Slootruigte verbranden ook verboden

Ook wanneer u een ontheffing heeft gekregen voor het verbranden van slootruigte/slootmaaisel is dit niet meer toegestaan.

Tips om vuur te voorkomen

  • Rook liever niet in de open ruimte.
  • Gooi geen brandende sigaretten of afval weg.
  • Zet glas niet in de zon. Het werkt dan als een vergrootglas en kan brand veroorzaken.