Home > Inwoners > Nieuws > Stemmen op 21 november | Gemeenteraadsverkiezingen

Stemmen op 21 november | Gemeenteraadsverkiezingen (25-10-2018)

RSS

Waarom zijn er verkiezingen?

Deze verkiezing wordt gehouden in verband met het samenvoegen van gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (met uitzondering van het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd).

Wanneer kan ik  stemmen?
Op 21 november vanaf 7.30 tot 21.00 uur.

Waar kan ik stemmen?
U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland. Er zijn 42 stembureaus waar u kunt stemmen. Op de website www.hethogeland.nl vindt u het volledige overzicht van alle stembureaus in uw regio.

Op welke partijen kan ik stemmen?
In totaal doen 9 partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen.

 1. GemeenteBelangen Het Hogeland
 2. SP (Socialistische Partij)
 3. CDA
 4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 5. ChristenUnie
 6. VVD
 7. Democraten 66 (D66)
 8. Hogeland Lokaal Centraal
 9. GROENLINKS

Dit is de nummering die op 12 oktober door het centraal stembureau is vastgesteld.

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

 • Uw stempas en
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Wat moet ik doen als Ik geen stempas heb ontvangen?
U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 november via de post. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt, dan kunt u tot dinsdag 20 november 2018 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de publieksbalie van uw woongemeente.

Wat kan ik  doen als ik op 21 november zelf niet kan stemmen?
Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders vragen om namens u te stemmen. Dit heet ‘stemmen bij volmacht’. De persoon die namens u stemt, moet op 8 oktober geregistreerd staan als kiezer bij onze gemeente. U mag als kiezer niet meer dan twee volmachten aannemen. U kunt een volmacht op twee manieren regelen: via een schriftelijke ‘aanvraag volmacht’ of door uw stempas over te dragen aan een andere kiezer.

Sluiting gemeentehuis
Op de verkiezingsdag (21 november) zijn de gemeentehuizen in Leens, Bedum, Winsum en Uithuizen gesloten.

Meer informatie
Meer praktische informatie kunt u nalezen www.hethogeland.nl. Ook kunt u bellen met het bureau Verkiezingen (0595) 437 555.