Home > Inwoners > Nieuws > Ook in 2017 gratis grof afval naar milieustraat Usquert

Ook in 2017 gratis grof afval naar milieustraat Usquert (05-01-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 05-02-2017.

De gemeenteraad heeft op 8 december ingestemd met het voorstel om inwoners van Eemsmond een aantal keren per jaar grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gratis te laten brengen naar de milieustraat in Usquert.

Grof tuinafval op een aanhanger mag in 2017 4 keer per jaar gratis bezorgd worden. Brengt u afval in de kofferbak, dan kan dat 8 keer per jaar. Grof huishoudelijk afval in een aanhanger mag 2 keer per jaar gratis naar Usquert gebracht worden en 4 keer als u uw afval in de kofferbak brengt. U kunt zelf het moment kiezen, binnen de openingstijden van het Afvalbeheer Noord Groningen, waarop u het afval kunt komen brengen.  

Afvalbeheer Noord Groningen registreert hoe vaak iemand langs komt. Komt u vaker dan 4 keer tuinafval en 2 keer grof huishoudelijk afval brengen, dan betaalt u wel voor uw afval.

Het gratis brengen van deze afvalstromen naar de milieustraat is mogelijk geworden omdat het ophalen van deze afvalstromen kostendekkend is gemaakt. Laat u grof huishoudelijk afval ophalen door de gemeente, dan betaalt u vanaf 1 januari 2017 € 92,09 per m3, voor grof tuinafval wordt het tarief tot maximaal 5 m3 € 86,70, bij meer dan 5m3 betaalt u € 20,20 per kwartier aan werkzaamheden extra.

Wat is grof huishoudelijk afval?

Grof huishoudelijk afval is afval dat te groot of te zwaar is voor de container, zoals huisraad, meubels en vloerbedekking. Het afval mag geen schadelijke stoffen bevatten.

Bijvoorbeeld bouw- of sloopafval en ook dakleer en asbest vallen niet onder ‘grof huishoudelijk afval’ en daar moet voor betaald worden.