Home > Inwoners > Nieuws > Ontwerp herziening bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum

Ontwerp herziening bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (13-07-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 25-08-2017.

Burgemeester en wethouders bereiden een herziening van het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum voor. Het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum heeft betrekking op het centrum van Uithuizen met daarin het winkelgebied en de nabije omgeving daarvan, inclusief de spoorzone met het bedrijvengebied.

Het bestemmingsplan wordt herzien omdat het voor de gemeente van belang is dat Uithuizen als regionaal centrum kan blijven functioneren. In dit kader is een centrumvisie opgesteld waarin verschillende voorstellen worden gedaan om het winkelgebied van Uithuizen te verbeteren.

Naar aanleiding van de centrumvisie heeft de gemeenteraad op 12 februari 2016 beleidskaders vastgesteld. Een aantal van deze beleidskaders zullen ook moeten worden vertaald naar het bestemmingsplan, zoals het creëren van een compact winkelgebied en het faciliteren van ontwikkelingen met als doel het aantrekkelijker en beter bereikbaar maken van het centrumgebied.

Ter inzage

Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Van vrijdag 14 juli tot en met donderdag 24 augustus ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum ter inzake bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden van http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1651.BP12395-0301 of http://ro-online.robeheer.nl/1651/94E6555D-C7D5-4E7A-A77C-8F00F752FC7F/

Reacties

Tot en met donderdag 24 augustus 2017 kunt u via een zienswijzie reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Ria Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 75 90. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met Bart Moes (0595) 43 74 33.