Home > Inwoners > Nieuws > Mest in groene container mag echt niet meer

Mest in groene container mag echt niet meer (07-12-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Vanaf 1 februari 2018 mag er geen mest van grote dieren meer in de groene container worden gegooid. De gemeente gaat hier volgend jaar actief op controleren.

“Kijk: hier staan zes groene containers en daarvan zijn er vier gevuld met paardenmest”, zegt afvalcoach Harry van Dam van de gemeente Eemsmond. We staan in een straat in het buitengebied van Uithuizermeeden. “We weten dat er zo’n kleine 100 containers zijn waar voornamelijk paardenmest via groene containers wordt aangeboden. Deze mensen moeten we nu duidelijk maken dat dit straks niet meer wordt gedoogd.”

Mest verstoort verwerkingsproces

Mest van grote dieren mag niet in de gft-container. Het verstoort het verwerkingsproces. Als de gemeente niet ingrijpt loopt ze het risico dat de afvalverwerker het gft-afval uit Eemsmond niet meer accepteert. Het groente-fruit- en tuinafval moet dan als restafval worden verwerkt, wat aanzienlijk duurder is. Tot nu toe werd het aanbieden van bijvoorbeeld paardenmest in de groene container gedoogd, maar dat is nu afgelopen. Vanaf 1 februari 2018 wordt daar ook op gecontroleerd. Afvalcoach Harry van Dam van de gemeente Eemsmond krijgt er dan een taak bij. Hij ziet er nu op toe dat er geen afval in de containers wordt gegooid, waarvoor die niet bestemd zijn. 

“Ik krijg eerst een seintje van de ophaaldienst. Die zien bij het legen afval uit de containers vallen dat daar niet in thuis hoort. Gebeurt dit vaker dan ga ik bij de mensen langs. De meeste mensen reageren heel goed en doen het direct beter. Maar sommigen zijn hardleers. Die waarschuw ik dan officieel. Als dat niet helpt wordt de container geblokkeerd, dat betekent dat we ‘m niet meer legen”, aldus Harry.

Eerst waarschuwen

Het toezicht op paardenmest in containers gaat op dezelfde manier. “De jongens die inzamelen zien het direct als er mest in een container zit. Zij hangen er eerst een briefje aan waarop staat dat er geen mest meer in de containers mag worden gegooid. Als dat niet helpt word ik ingeschakeld”, zegt Harry van Dam.

“We geven mensen twee maanden de tijd om aan de nieuwe regel te wennen en een alternatief te regelen. Als dat niet werkt treden we op”, bevestigt wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond. “We krijgen problemen als de afvalverwerker ons gft-afval niet meer als zodanig wil verwerken. Dan moet het bij het restafval en de rekening daarvan moeten we uiteindelijk bij de inwoners neerleggen. Dat willen we niet.”

In de provincie zijn verschillende bedrijven actief die paardenmest en mest van andere grote dieren inzamelen. Stoppels uit Roodeschool bijvoorbeeld,  mestbakje.nl in Aduard of fourages.nl.

En mest van kleine dieren dan?

Mest van kleine huisdieren als cavia’s, vogels en konijnen mag wel in de groene container worden gegooid. Kleine hoeveelheden verstoren het composteringsproces namelijk niet. Kattenbakkorrels en hondenpoep moeten in de grijze container worden afgevoerd.

Meer weten

Wilt u meer weten over het inzamelbeleid van de gemeente Eemsmond kijk dan op www.eemsmond.nl/afval