Home > Inwoners > Nieuws > Melden aardbevingsschade bij gemeente

Melden aardbevingsschade bij gemeente (06-12-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 15-12-2018.

Eigenaren van onroerend goed in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen vanaf 11 december hun aardbevingsschade melden bij de gemeente. De hoogte van de schade wordt verrekend bij de bepaling van de WOZ-waarde van de woning of het bedrijf. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van de onroerendzaakbelasting in 2019. Die wordt dan lager. Het gaat om schade aan woningen en andere gebouwen die op 1 januari 2019 nog niet gerepareerd is.

Voor de melding wordt een speciale voorziening op de website van de nieuwe gemeente (www.hethogeland.nl/schaderapport) aangebracht. Het invullen van een inlogcode, persoonlijke gegevens en het uploaden van het schaderapport van NAM, het CVW of van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen volstaat. Indien u voor 1 maart 2019 uw schade meldt, dan kan deze nog verwerkt worden voordat u de aanslag gemeentelijke belastingen van 2019 ontvangt.

Alle eigenaren van onroerend goed in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond ontvangen rond 11 december een brief met informatie over de regeling en een persoonlijke toegangscode. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u op werkdagen tijdens kantooruren terecht bij het Team Belastingen.

De verrekening van de aardbevingsschade in de WOZ-waarde levert voordeel op. Iedere € 1.000,- lagere WOZ-waarde betekent dat u enkele euro’s minder OZB hoeft te betalen. Uw schadebedrag wordt ingehouden op de niet afgeronde WOZ-waarde. Een schademelding van een paar honderd euro of enkele duizenden euro’s is dus niet of slechts van beperkte invloed op de door u te betalen OZB.