Home > Inwoners > Nieuws > Inwoners ervaren het Wmo-loket van de gemeente als positief

Inwoners ervaren het Wmo-loket van de gemeente als positief (31-07-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 14-08-2017.

In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Eemsmond een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van inwoners die in 2016 ondersteuning hebben gekregen via het Wmo-loket. Hoe tevreden zijn zij over de dienstverlening van het Wmo-loket? Wat vinden zij van de ondersteuning die zij hebben gekregen?

Uitkomsten

Hieronder leest u een toelichting op de belangrijkste uitkomsten. Onderaan de pagina kunt het volledige onderzoeksrapport downloaden.

Contact met de gemeente

 • 74% wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag.
 • Van de respondenten geeft 73% aan dat zij snel werden geholpen (t.o.v. 66% in 2015).
 • 66% van de respondenten is naar de gemeente doorverwezen door de huisarts of een andere zorgverlener.

Het gesprek

 • Van de respondenten heeft 44% het afgelopen jaar een keukentafelgesprek gehad.
 • Uit de antwoorden blijkt dat bij de keukentafelgespreken van cliënten van onze gemeente vaker een naaste aanwezig is (48%).
 • Verder voert in onze gemeente 29% van de cliënten alleen (zonder ondersteuning) het keukentafelgesprek.

Cliëntondersteuning

 • 24% van de respondenten geeft aan dat ze wisten dat ze gebruik konden maken van cliëntondersteuning.
 • Van de respondenten die gebruik hebben gemaakt van cliëntondersteuning is 89% hier (heel) tevreden over.
 • Ook vindt meer dan de helft van de respondenten dat de cliëntondersteuner onafhankelijk hulp biedt.

De ondersteuning

Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan dat:

 • de ondersteuning past bij de hulpvraag (78%);
 • de kwaliteit van de ondersteuning goed is 80%).

Effect van de ondersteuning

Het effect van de Wmo-voorziening op zelfredzaamheid en participatie wordt gemeten via de ervaringen van klanten met een drietal stellingen. Hieruit blijkt dat door de ondersteuning:

 • 78% beter dingen kan doen die hij of zij wil;
 • 81% zich beter kan redden;
 • 74% een betere kwaliteit van leven heeft.

Wat doen we met de resultaten?

De gemeente gebruikt de uitkomsten om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.

Meer informatie

U kunt hieronder het volledige onderzoeksrapport downloaden. Wilt u weten hoe de gemeente Eemsmond ten opzichte van andere gemeenten scoort? Vergelijk dan eens op www.waarstaatjegemeente.nl.