Home > Inwoners > Nieuws > Gemeente maait volgens gedragscode Flora en Fauna

Gemeente maait volgens gedragscode Flora en Fauna (08-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 22-06-2017.

Langs de gemeentelijke wegen wordt momenteel weer gemaaid. De gemeente handelt zorgvuldig volgens de gedragscode Flora en Fauna voor bestendig beheer en onderhoud. Ook onder de nieuwe Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht ging, blijft de gedragscode geldig. De gedragscodes die reeds afgegeven zijn op de oude wet, blijven ook onder de nieuwe wet geldig tot op het moment dat de gedragscode verloopt. Wel moet de nieuwe soortenlijst worden gebruikt waarop beschermde Flora en Fauna staan aangegeven.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is ingesteld door het Ministerie van Economisch Zaken en is bedoeld om dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen te beschermen. Je mag bepaalde soorten planten bijvoorbeeld niet zomaar plukken. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag dit wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing nodig. Iedereen die iets doet wat effect heeft op de dier- en plantensoorten die onder de Wet natuurbescherming vallen, heeft met de wet te maken. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, wegen aanleggen, onderhoud van beplantingen en grasvelden etc.

Bestendig beheer

Het maaien van de 1e meter langs wegen valt onder bestendig beheer en is ten gunste van de verkeersveiligheid. Daar waar het gevaarlijke en/of onoverzichtelijke kruisingen/splitsingen betreft kan er extra gemaaid worden ten gunste daarvan. Beschermde plantensoorten blijven zoveel mogelijk behouden tot na de bloei, nesten van broedende vogels worden met rust gelaten tot na het broedseizoen.