Home > Inwoners > Nieuws > Adviesraad Het Hogeland zoekt 3 nieuwe leden

Adviesraad Het Hogeland zoekt 3 nieuwe leden (26-03-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 08-05-2018.

We zoeken enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over de aandachtsgebieden binnen de Wmo en jeugdwet. We zijn op zoek naar drie nieuwe leden: in ieder geval een secretaris en een lid dat zich bezig gaat houden met communicatie.

Wie zijn wij en wat doen wij?

De afgelopen periode hebben de Wmo-adviesraden uit Bedum, Winsum en Eemsmond en de Ouderenraad en Platform Gehandicapten uit De Marne samengewerkt om tot een nieuwe adviesraad Wmo en Jeugd te komen: Adviesraad Het Hogeland. Op dit moment bestaat de adviesraad uit 7 leden. We richten ons op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. We kijken hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat inwoners ondersteund worden en mee kunnen doen in de samenleving. Hierover geven we gevraagd én ongevraagd advies aan de colleges van B&W. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen en andere betrokken inwoners uit de BMWE-gemeenten. Zij kunnen in zogenaamde kerngroepen meepraten over bepaalde thema’s en vragen die spelen.

Wat vragen wij van u?

 •  U neemt deel aan de vergaderingen van de adviesraad.
 •  U volgt de ontwikkelingen van beleid en uitvoering van de Wmo en Jeugdwet, u laat zich hierover informeren door ambtenaren.
 •  U heeft een relevant netwerk in de BMWE-gemeenten of bent in staat dit netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 •  U bent in staat mensen uit dit netwerk te enthousiasmeren om mee te denken in kerngroepen, rond bepaalde thema’s of vraagstukken.
 •  U kunt draagvlak creëren.

Aanvullende taken van de Secretaris

 •  U bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen van de adviesraad voor.
 •  U zorgt voor tijdig verzenden van de agenda en bijbehorende stukken.
 •  U zorgt voor een accurate verslaglegging van de vergaderingen van de adviesraad.
 •  U verzorgt de in- en uitgaande post.
 •  U bent verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie (opzetten en bijhouden van het archief).

Aanvullende taken van het lid met aandachtsgebied communicatie

 •  U bent het eerste aanspreekpunt voor de externe communicatie van de adviesraad
 •  U bent verantwoordelijk voor het beheer van de website van de adviesraad

Belangrijk om te weten

Leden van de adviesraad wonen in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond en nemen op persoonlijke titel zitting in de adviesraad. Elk lid heeft specifiek aandacht voor een bepaald geografisch gebied binnen de BMWE-gemeenten. Op dit moment is Winsum sterk vertegenwoordigd in de adviesraad. We hopen daarom ook op reacties van inwoners uit de gemeente De Marne, Bedum en Eemsmond.

Het lidmaatschap van de adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, raadscommissies, het college of met de functie van ambtenaar in dienst van één van de BMWE-gemeenten. De leden van de adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Is dit iets voor u?

Is uw belangstelling gewekt en denkt u één van de personen te kunnen zijn die wij zoeken, dan kunt u ons dit laten weten door het sturen van een brief met daarin uw motivatie. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Egbert Kruidhof, voorzitter van de Adviesraad Het Hogeland, via info@adviesraadhethogeland.nl.

Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan gemeente Winsum t.a.v. Adviesraad het Hogeland, Postbus 10, 9950 AA Winsum of via de mail aan info@adviesraadhethogeland.nl.

Reageren is mogelijk tot en met 2 mei 2018. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 mei.