Home > Inwoners > Nieuws > Aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen (12-07-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2018.

Op 1 juli is de wet Voortgang Energie Transitie (VET) van kracht geworden. Die houdt in dat het in principe niet meer is toegestaan om een aardgasaansluiting te realiseren voor nieuwbouw waarvoor vanaf 1 juli 2018 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voor aanvragen vóór 1 juli geldt dit niet.

Het gaat om zogenaamde kleinverbruikersaansluitingen, dus woningen.

Het college van burgemeester en wethouders kan bij zwaarwegende redenen van algemeen belang gebieden aanwijzen waar de netbeheerders nog wel moeten aansluiten. De verwachting is dat er niet snel zulke zwaarwegende redenen zullen zijn.

Daarnaast kan het college van burgemeester en wethouders in de periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 gebieden aanwijzen waar de aansluitplicht op het gasnet tijdelijk nog geldt met als doel vertraging in de woningbouwproductie te voorkomen.

In de praktijk betekent dit dus: als omgevingsvergunningen voor bouwen ná 1 juli 2018 worden aangevraagd, dan zullen dit aardgasloze woningen worden.

Meer informatie over aardgasloos bouwen vindt u op: https://www.lente-akkoord.nl/zen-brochure-zeer-energiezuinige-nieuwbouw-zonder-aardgas/

Ook kunt u voor informatie over duurzaam bouwen terecht op het Energieloket Eemsmond (https://www.energieloket-groningen.nl/gemeente/eemsmond/). Het Energieloket is ook telefonisch bereikbaar op 085-0495700