Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Informatiebijeenkomst over Centrumplannen Uithuizen

  (18-01-2018)

  De plannen voor het centrum van Uithuizen zijn in een nieuwe fase beland: er is onderzoek gedaan naar de verkeersrouting en het schetsontwerp voor de Blink is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

 • Gratis cursus Politiek Actief

  (18-01-2018)

  Er komen steeds meer taken op het bordje van gemeenten te liggen en leden van de gemeenteraad krijgen met heel veel onderwerpen te maken. En dat roept vragen op: “Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een gemeente zelf beslissen?” “Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren - wie doet nu eigenlijk wat?” En: “Ik wil actief worden in de politiek, hoe pak ik dat eigenlijk aan?”. Daarom houden de gemeenteraden van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond in samenwerking met ProDemos in februari de cursus Politiek Actief. Het is een algemeen informerende cursus.

 • Wijziging tarieven Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2018

  (11-01-2018)

  In het Besluit maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten de tarieven van de maatwerkvoorzieningen vastgelegd.  Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning en wijzigingen in de tarieven voor begeleiding en collectief vervoer hebben tot gevolg dat deze tarieven moeten worden aangepast. 

 • Wijziging afvalinzameling

  (04-01-2018)

  Bij het ingaan van de nieuwe afvalkalender 2018 worden de inzamelweken omgewisseld. Dit betekent voor u dat de grijze container in de eerste én in de tweede week van januari wordt geleegd.

 • Gemeente gaat voor nog betere scheiding gft-afval

  (04-01-2018)

  Inwoners van Eemsmond vinden afval scheiden belangrijk, bleek onlangs uit onderzoek. Om dit voor u nog makkelijker te maken gaat de gemeente zogenoemde biobakjes uitdelen.

 • Tariefswijziging Wmo-vervoer

  (14-12-2017)

  Per 1 januari 2018 verandert het tarief voor het Wmo-vervoer. Zoals afgesproken is de prijsstijging gelijk aan de stijging van het ov-tarief. De verandering voor 2018 betreft alleen het opstaptarief, het kilometertarief blijft gelijk.

 • Voormelding aardbevingsschade

  (14-12-2017)

  Schade aan een pand als gevolg van de aardbevingen kan gevolgen hebben voor de WOZ-waarde. En daarmee ook voor de hoogte van de belastingaanslag. Eigenaren van diverse panden binnen onze gemeente ontvangen daarom komende week een brief waarin wordt uitgelegd hoe aardbevingsschade kan worden gemeld bij de gemeente Eemsmond.

 • Mest in groene container mag echt niet meer

  (07-12-2017)

  Vanaf 1 februari 2018 mag er geen mest van grote dieren meer in de groene container worden gegooid. De gemeente gaat hier volgend jaar actief op controleren.

Archief