Home > Inwoners > Belastingen > Niet eens met het aanslag-/beschikkingsbiljet

Niet eens met het aanslag-/beschikkingsbiljet

Als u het niet eens bent met de opgelegde belasting(en) dan hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt. Mocht blijken dat één of meerdere belasting(en) onterecht aan u zijn opgelegd dan kunnen wij dit veelal eenvoudig herstellen. U kunt daarvoor een belastingmedewerker van de gemeente bellen via het algemene nummer: 0595 437 555. Mocht u niet meteen contact krijgen dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Formeel bezwaar

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitkomst van het contact met de belastingmedewerker. U kunt in dat geval formeel bezwaar maken tegen de opgelegde belasting(en). Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet bij de gemeente binnen zijn (de datum van de poststempel is leidend). U kunt dit regelen door een bezwaarformulier (pdf) of een korte brief te sturen. Indien u niet in de gelegenheid bent het bezwaarformulier te downloaden kunt u een leeg exemplaar afhalen bij de publieksbalie op het gemeentehuis. De contactgegevens en openingstijden van de gemeente vindt u onderaan de homepage van deze website. Uw bezwaarschrift dient te voldoen aan enkele wettelijke vastgestelde eisen. Vermeld in uw bezwaar in ieder geval de dagtekening, uw handtekening en de motivatie van uw bezwaar. Tevens willen wij u verzoeken contactgegevens te vermelden (telefoonnummer en/of e-mailadres).

Geen bezwaar mogelijk tegen belastingtarieven

De belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen de vastgestelde tarieven kunt u geen bezwaar aantekenen.