Home > Inwoners > Belastingen > Niet eens met de WOZ-waarde

Niet eens met de WOZ-waarde

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van uw onroerende zaak vastgesteld. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dan hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt. Wij verzoeken u voordat u in bezwaar gaat het taxatieverslag te raadplegen waarop de waardering is gebaseerd. Dit verslag geeft u meer inzicht in hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen.

Informeel contact

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde onjuist vast te stellen. Eenvoudige fouten kunnen wij snel voor u herstellen. U kunt daarvoor contact zoeken met een taxateur van de gemeente via het algemene telefoonnummer 0595 437 555. Mocht u niet meteen contact krijgen dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Formeel bezwaar

Het kan voorkomen dat uw bezwaar te complex is om direct af te kunnen handelen of dat u er met de taxateur uiteindelijk niet uitkomt. U kunt in dat geval formeel bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet bij de gemeente binnen zijn (de datum van de poststempel is leidend). U kunt dit regelen door een bezwaarformulier (pdf) of een korte brief te sturen. Indien u niet in de gelegenheid bent het bezwaarformulier te downloaden kunt u een leeg exemplaar afhalen bij de publieksbalie op het gemeentehuis. De contactgegevens en openingstijden van de gemeente vindt u onderaan de homepage van deze website. Uw bezwaarschrift dient te voldoen aan enkele wettelijke vastgestelde eisen. Vermeld in uw bezwaar in ieder geval de dagtekening, uw handtekening en de motivatie van uw bezwaar. Tevens willen wij u verzoeken contactgegevens te vermelden (telefoonnummer en/of e-mailadres) waarop we contact met u kunnen opnemen indien de taxateur nadere vragen heeft of indien een taxatie van uw onroerende zaak vereist dan wel gewenst is.

Zelf bezwaar maken is eenvoudig en altijd gratis. U hebt er maar zelden een professioneel bureau voor nodig. Wij behandelen uw bezwaar niet anders dan die van een professioneel bureau.

Bepaling WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw eigendom is bepalend voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde van elk object of perceel in de gemeente wordt jaarlijks modelmatig vastgesteld door een taxateur van de gemeente. Voor de OZB van 2018 wordt gekeken naar het waardeniveau op 1 januari 2017. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie over de waardebepaling van woningen en niet-woningen.