Home > Inwoners > Persoonlijke documenten > Naturalisatie of optie

Naturalisatie of optie

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.

Afspraak maken voor naturalisatie of optie >

Nodig om Nederlander te worden

U kunt Nederlander worden door optie of naturalisatie. Of u in aanmerking komt voor één van beide is afhankelijk van uw situatie. Met de brochure "hoe kunt u Nederlander worden?" (PDF) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kunt u vooraf bepalen of u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Optie of naturalisatie aanvragen

U kunt een afspraak maken met de gemeente voor een intakegesprek. Uit dit gesprek moet blijken of u een aanvraag voor het Nederlanderschap kunt indienen.