Home > Inwoners > Belastingen > Kwijtschelding van belastingen

Kwijtschelding van belastingen

Als u een laag inkomen heeft en maar weinig vermogen, dan komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Dit betekent dat u sommige belastingen niet hoeft te betalen. Voor de volgende belastingsoorten is kwijtschelding mogelijk:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing

Kwijtschelding aanvragen

Het Noordelijk Belastingkantoor behandelt de kwijtscheldingsverzoeken namens de gemeente. Op https://noordelijkbelastingkantoor.nl vindt u informatie over de voorwaarden voor kwijtschelding. Als u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding, kunt u via MijnNoordelijkBelastingkantoor kwijtschelding aanvragen.

Een verzoek tot kwijtschelding kunt u tot maximaal zes maanden na de dagtekening van het aanslag-beschikkingsbiljet indienen. U kunt gelijktijdig kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de gemeente en het waterschap. Over het algemeen is het zo dat als u kwijtschelding krijgt van waterschapbelastingen, u ook kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u het afgelopen jaar kwijtschelding, dan komt u er dit jaar mogelijk weer voor in aanmerking. U hoeft in dat geval niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. De gemeente Eemsmond stuurt u automatisch een beschikking met daarin de beslissing over de toekenning van kwijtschelding toe.

Zakelijk

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf.