Home > Inwoners > Contact > Klacht over onze dienstverlening

Klacht over onze dienstverlening

Als u vindt dat u niet behandeld bent zoals het hoort, of benadeeld bent door een gemeentelijke medewerker of een bestuurder, kunt u hierover bij de gemeente een klacht indienen. Dat kan door een brief te schrijven, maar u kunt hiervoor ook een formulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Doet u dat binnen een jaar; dan wordt uw klacht in behandeling genomen.

Vermeldt u bij het indienen van een klacht in elk geval het volgende:

  1. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
  2. Een beschrijving van uw klacht en de datum wanneer hetgeen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden
  3. De datum waarop u de brief zendt

Uw brief met uw klacht moet u ondertekenen. U kunt uw brief langsbrengen in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen.  Wilt u uw klacht via de post versturen, doet u dat dan naar onderstaand adres:

College van burgemeester en wethouders
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 11
9980 AA Uithuizen

Afhandeling klachten

Hoe en binnen welke termijn een klacht wordt afgehandeld, is vastgelegd in beleid. Zie hiervoor de klachtenverordening Eemsmond

Binnen 10 werkdagen nadat uw klacht is ontvangen, neemt de klachtencoördinator contact met u op om te bespreken hoe uw klacht het beste afgehandeld kan worden. De gemeente Eemsmond heeft ervoor gekozen om klachten bij voorkeur op informele wijze af te handelen. Bij deze aanpak wordt op een praktische manier gezocht naar een oplossing voor uw klacht. Wanneer u een formele afhandeling van uw klacht wilt, dan kan dat altijd. In dat geval wordt er onderzoek uitgevoerd. Hierover ontvangt het college van burgemeester en wethouders (B&W) een advies. Het college beoordeelt dan of de klacht gegrond is en of er maatregelen nodig zijn.

Wanneer u vindt dat de klachtenafhandeling niet correct is verlopen dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.