Home > Inwoners > Onderwijs en kinderopvang > Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang en peuterspeelzalen

 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang.

 

Kinderopvangtoeslag

Via de website van de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en een proefberekening maken. Informeer altijd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Ook als u geen werkgever heeft. Controleer of uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register. Voor de kosten van het gebruik van een peuterspeelzaal kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

 

Peuterspeelzalen

Op een peuterspeelzaal kan uw peuter enkele keren per week een paar uur worden opgevangen. De groepen bestaan vaak uit 12 tot 15 kinderen en worden begeleid door gediplomeerde leid(st)ers. De uitvoering wordt verzorgd door de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond.

 

Toezicht en handhaving door de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang die in de gemeente wordt aangeboden. Het college heeft daarvoor de notitie toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Eemsmond (pdf) vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het afwegingsmodel van de VNG (pdf)