Kind erkennen

Als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de biologische moeder, dan kunt u toch wettelijk ouder van het kind worden door het te erkennen. Kinderen die geboren zijn binnen een lesbische relatie kunnen ook erkend worden door de duo-moeder.

Afspraak maken voor erkenning →

Wat is nodig voor de erkenning

Voor de erkenning moet u langskomen op het gemeentehuis. Dit kan tijdens de openingstijden (behalve op maandagavond) en bij voorkeur op afspraak. U moet meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs van de moeder en van de erkenner;
  • schriftelijke toestemming voor de erkenning van de moeder (als zij niet meekomt);
  • een buitenlandse verklaring van ongehuwd zijn (als één van u in het buitenland woont).

Om het kind de achternaam van de erkenner te kunnen geven (naamskeuze), moet de moeder meekomen (alleen bij het 1e kind). De erkenning zelf is gratis, maar voor een eventueel afschrift van de akte betaalt u leges.

Kind erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het officiële ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is. In het geval van een meerling geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan de vrouw op dat moment zwanger is. Een erkenning ongeboren vrucht kan in elke gemeente worden gedaan.

Kind erkennen samen met de geboorteaangifte

Een kind kan ook erkend worden als er geboorteaangifte wordt gedaan. Als de aanstaande moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor de erkenning meegeven aan de aangever.

Kind erkennen op een later moment

Vanaf de geboorte kan een kind tijdens zijn of haar hele leven nog erkend worden. Dit kan alleen wanneer er nog niet 2 ouders in de geboorteakte staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet het kind ook meekomen en toestemming geven. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag

De moeder heeft het ouderlijk gezag. De erkenner heeft dat niet, maar kan dat wel krijgen. Daarvoor moet u samen met de moeder van het kind een verzoek doen bij de griffier van de rechtbank. Dit kan ook online met uw DigiD via https://www.rechtspraak.nl

Het gezamenlijke gezag wordt aangetekend in het gezagsregister en wordt daarna ook nog geregistreerd in de basisregistratie personen. 

koppelbox