Home > Inwoners > Onderwijs en kinderopvang > Jaarverslag leerplicht

Jaarverslag leerplicht

De Leerplichtwet verplicht elke gemeente om elk jaar een verslag te maken van haar activiteiten op grond van de Leerplichtwet. Bekijk hier onder het jaarverslag van Eemsmond.