Home > Inwoners > Contact > Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen

Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom). Kijk op www.rijksoverheid.nl voor een formulier ingebrekestelling en voor meer informatie over de procedure.